top of page
DJI_0553 4_edited.png

ייזום פרויקטים למגורים, מסחר ותעסוקה

ייזום של מגוון פרויקטים למגורים, מסחר ותעסוקה בכל רחבי הארץ, משלב התכנון, העלייה על הקרקע, הביצוע ואכלוס הדירות, תוך הקפדה ועמידה בתקנים המחמירים ביותר.

בנייה וביצוע

ביצוע של מגוון רחב של פרויקטים ובניית עשרות אלפי דירות, באמצעות בנייה חדשנית ומתקדמת לחברות הייזום המובילות בכל רחבי הארץ.

089A7717 g.jpg
DJI_0318 6.jpg

מחיר למשתכן / דירה בהנחה

זכייה במכרז והקמת פרויקטים למגורים במסגרת התכנית דירה בהנחה, בהתאם לסטנדרטים ולתנאים של רמ"י ומשרד האוצר.

bottom of page